Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2020

Påverkar coronakrisen arbetslivet för gymnasieelever? Vilka konsekvenser får nedläggningar av ungdomars tidigare arbetsplatser? Finns det anledning till extra oro för unga under en lågkonjunktur? Dessa frågor analyseras i en ny SNS-rapport.

Medverkande

Desirée Harknäs, leveranschef, Randstad RiseSmart Sverige

Pär Lundström, Expert kompetensförsörjning, Installatörsföretagen

Dagmar Müller, forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Martin Persson, förbundsstyrelseledamot, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)

Romina Pourmokhtari, förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Samtalet modereras av Louise Lorentzon, forskningsledare vid SNS.