Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2023

Anhörigas obetalda omsorgsarbete utgör en viktig del av omsorgen om äldre. Ofta behöver det balanseras med det egna förvärvsarbetet. Hur påverkas inkomster, hälsa och arbetsdeltagande hos medelålders män och kvinnor?

Medverkande

Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande, Hemfrid

Maria Pahlberg, verksamhetsutvecklare för anhöriga, Skellefteå kommun

Annika Sundén, docent i nationalekonomi och ledamot i Finanspolitiska rådet

Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet

Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister

Samtalet leds av Anna Norén, forskningsledare på SNS.