Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 18, 2019

Med ett sällsynt händelserikt år framför sig är det många frågor som omgärdar EU. Vad händer med unionen vid Storbritanniens utträde, och vad händer med Storbritannien om inget avtal kan presenteras? Dessutom väntar EU-parlamentsval och en ny kommission ska tillsättas. EU-ambassadör Lars Danielsson, Eva Lindström på Europeiska revisionsrätten och Nordeas Kristin Magnusson Bernard diskuterar EU:s framtid, och Sveriges plats i den.