Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 18, 2021

Sveriges vaccinleveranser försenas, precis som i övriga Europa. Välkommen till ett möte där centrala aktörer på området samtalar om det aktuella läget kring vaccineringen.

Medverkande

Ann Carlsson, vd, Apoteket

Kerstin Falck, Director of Public Affairs, Pfizer

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen

Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.