Preview Mode Links will not work in preview mode

May 9, 2019

Sjukvården är en organisation i ständig utveckling. För att personalen ska kunna använda den högteknologiska utvecklingen på bästa sätt krävs träning, men inga krav på vidareutbildning finns idag. Överläkarna och professorerna Anders Bergenfelz, Li Felländer-Tsai och Annika Östman Wernersson diskuterar förbättringsåtgärder och vägval för framtidens träning och utbildning av läkare.