Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 8, 2018

Det gnisslade i samhället när 21 polismyndigheter slogs ihop och en ny polisorganisation såg dagens ljus. Det föll på Statskontorets lott att utvärdera reformen, och vi hör nu utredningsledaren Erik Axelsson presentera myndighetens slutsatser och förslag.