Preview Mode Links will not work in preview mode

May 3, 2019

Varje år upphandlas varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Som beställare kan man ställa krav på att leverantörer erbjuder jobb eller utbildning till personer långt från arbetsmarknaden. Men bidrar kraven till att öka sysselsättningen för de som står längst från arbetsmarknaden, eller är det bara ett krångligt krav som gör att färre företag lämnar anbud?