Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 14, 2019

Efter drygt fyra månaders förhandlingar fick Sverige till slut en regering. Fyrpartiuppgörelsen som möjliggjorde regeringsbildningen listar 73 punkter, som blir styrande för den ekonomiska politiken. Samtidigt har Sverige en M-KD-budget som ska ligga till grund för 2019 år statsbudget. Vilka blir utmaningarna för den regering som nu ska få ihop uppgörelsen med budgeten, och hur väl stämmer inriktningen på den ekonomiska politiken med det rådande konjunkturläget?