Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 16, 2020

Nio forskare från olika discipliner ingår i SNS Konjunkturråd 2020. Deras utgångspunkt har varit att utifrån befintlig forskning beskriva klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser. Rapporten svarar också på frågor som ofta diskuteras i den svenska debatten, till exempel hur effektivt det är med klimatbistånd och om Sverige bör skapa ett större fossilfritt elöverskott för export.


I det här seminariet från SNS presenterar de sin analys av klimatpolitiken i ett globalt perspektiv  och föreslår åtgärder för att öka politikens effektivitet. Slutsatserna kommenteras av Klimatpolitiska rådets ordförande Ingrid Bonde.