Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 27, 2022

Kommunerna står inför stora utmaningar, konstaterar fyra forskare i SNS Demokratirådsrapport 2022. Den lokala demokratins dagsform är relativt god, men spelreglerna behöver förtydligas och renodlas för att göra demokratin långsiktigt hållbar.

Medverkande

SNS Demokratiråd 2022
Gissur Ó Erlingsson (ordförande), professor i statsvetenskap, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Jessika Wide, universitetslektor i statsvetenskap, Umeå universitet

Richard Öhrvall, biträdande universitetslektor i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Kommentatorer
Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka (deltar via länk)

Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.