Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 4, 2019

För tio år sedan pumpade Europas centralbanker och regeringar in tusentals miljarder i det ekonomiska systemet för att rädda bankerna. Så ska det inte gå till nästa gång krisen slår till. Det är i alla fall tanken med det nya ramverket som infördes i EU för tre år sedan. Men hur kommer ramverket att fungera i praktiken? Det diskuterar Bo Becker från Handelshögskolan, Hans Lindblad från Riksgälden och Louise Lundberg från kreditvärderingsinstitutet Moody’s.