Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 3, 2018

Hur kan ett land omfamna marknadsekonomins möjligheter och samtidigt försöka utöva full kontroll över befolkningen? Frågan har utforskats av nationalekonomen David Strömberg, i en möjligen oväntad fallstudie: den kinesiska tidningsmarknaden.

Reportaget är ett samarbete mellan SNS och ekonomipodden Kapitalet.