Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 8, 2021

Hur ska arbets- och kapitalinkomster beskattas i fåmansbolag? Hur förhåller sig dagens skatteregler för fåmansbolagsägare till alternativa beskattningsmodeller? I en ny SNS-rapport beskriver nationalekonomen Håkan Selin 3:12-regelverket i Sverige och möjliga reformer av detta.

Medverkande

Rune Andersson, grundare av och styrelseordförande för Mellby Gård

Fredrik Olovsson (S), statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson

Håkan Selin, docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson och andre vice ordförande i skatteutskottet

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.