Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 8, 2019

Att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare har blivit den viktigaste strategiska frågan för många företag och organisationer. Ändå händer det alltför ofta att värdefulla medarbetare tappar motivationen eller söker sig till andra arbetsgivare. Varför blir det så?

Kajsa Asplund, utbildad psykolog och doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan presenterar sin senaste forskning om talent management. Hur skiljer sig synen på talang mellan olika organisationer? Vilka är de vanligaste sätten att arbeta med talent management? Och hur påverkas den som blir utnämnd till talang?

Medverkar på seminariet för att dela med sig av sina erfarenheter gör även HR-direktören Monica Längbo, från Axfood, och Selina Millstam, som är Head of Talent Management på Ericsson.