Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 10, 2019

Tänk system och öppna plattformar i stället för enskilda tjänster – och omfamna oförutsägbarhet under processens gång. Det är företagsekonomen Anna Esséns tips för att lyckas med digitalisering inom hälso- och sjukvården.


I det här seminariet från SNS presenterar hon en ny SNS-rapport om framgångsfaktorerna bakom lyckad digital innovation i vården. Studien beskriver hur Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) utvecklades till en av landets mest framgångsrika digitala innovationsplattformar. I rapporten presenteras även ett antal rekommendationer för hur beslutsfattare kan skapa förutsättningar för innovation och ta tillvara på den kompetens som finns hos patienter, vårdprofessionen och industrin.


Studiens resultat och förutsättningarna för vårdens digitalisering diskuteras med juridikprofessor Cecilia Magnusson Sjöberg, expert på rättsinformatik vid Stockholms Universitet, Sara Meunier, vice vd för Inera, som utvecklar och förvaltar nationella tjänster inom e-hälsa och digitalisering på uppdrag av regioner och kommuner, Jenni Nordborg, nationell samordnare för life science på Regeringskansliet, och Carolina Wallenius, Sverigechef för Cerner, som utvecklar digitala informationssystem och journaler.