Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 3, 2018

Den kinesiska regimen har investerat massivt i system som övervakar sociala medier. I stället för att filtrera bort allt politiskt känsligt material låter den miljontals inlägg ligga kvar för att få information om protestaktioner och korruption på lokal nivå. Nationalekonomen David Strömberg har tillsammans med Bei Qin och Yanhui Wu tittat närmare på hur den kinesiska staten använder medierna för att kontrollera befolkningen.