Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 15, 2022

84 miljoner människor beräknas vara på flykt världen över. Flyktingmigration har konsekvenser både för flyktingar, mottagarländer och ursprungsländer och står högt på agendan i många länder.

Medverkande

Henrik Andersson, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet

Sascha Becker, professor i nationalekonomi, Monash University

Annika Sundén, docent i nationalekonomi och ledamot i Delegationen för migrationsstudier

Samtalet leds av Tessa Bold, lektor vid IIES, Stockholms universitet.