Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 7, 2019

I år tar Sverige över ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Men vad står egentligen på agendan? I det här seminariet från SNS hör vi försvarsminister Peter Hultqvist om samarbetets historia, nutid och framtid, och arbetet mot ett stärkt samarbete i försvarsområdet Norden.