Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 7, 2019

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för en ny myndighet som ska vara på plats 2021, men reformeringen av Arbetsförmedlingen är en av de mest genomgripande reformer av en stor myndighet i svensk förvaltningshistoria. Hur ska det framtida uppdraget se ut? Vilka krav ska ställas på de aktörer som tar över matchning och utbildning av arbetssökande på arbetsmarknaden? Hur ska ersättningsmodellen utformas?

Den 1 november i år redovisar Arbetsförmedlingen sitt underlag till regeringen. I uppdraget ingår bland annat att undersöka hur valfrihetssystemet (LOV) ska anpassas och vilken roll kommunerna ska spela framöver.

I det här seminariet från SNS deltar forskare, företag, kommuner och omställningsorganisationer för att ge sitt inspel till Arbetsförmedlingen inför avrapporteringen om myndighetens regeringsuppdrag.