Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 15, 2020

Kan vi styras till att göra grönare val i vardagen utan förbud eller skatter? Kan du genom en vänlig knuff i rätt riktning uppmuntras till att välja cykeln i stället för bilen och till att köpa mer vegetariskt i matbutiken? I en ny SNS-rapport har tre nationalekonomer undersökt hur nudging kan påverka människor att agera mer miljövänligt.

Medverkande

Fredrik Carlsson, professor i nationalekonomi, institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Tim Isaksson, researchansvarig, Nudgd

Åsa Löfgren, docent i nationalekonomi, institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet

Katarina Nordblom, professor i nationalekonomi, institutionen för nationalekonomi vid Göteborgs universitet

Jossi Steen-Knudsen, operativ chef på iNudgeyou

Ficre Zehaie, samhällsekonomisk metodansvarig på Naturvårdsverket

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare på SNS.