Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 4, 2019

Hur kan vi säkerställa att vårdens resurser går till rätt ändamål och till patienter med störst behov? Och hur kan ett långsiktigt hållbart system för digitala nätaktörer skapas som säkerställer en behovsstyrd vård? Detta är några av frågorna som berörs i Göran Stiernstedts omfattande utredning. Man har bland annat undersökt hur förändringar i ersättnings- och finansieringsmodeller skulle kunna stödja en behovsstyrd vård. Utredningen har även haft i uppdrag att studera hur kontinuiteten kan främjas genom att minska användandet av inhyrd vårdpersonal.


I det här seminariet från SNS presenterar utredaren Göran Stiernstedt sitt slutbetänkande. Medverkar och kommenterar utredningen gör bland andra Marie Morell, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, Mats Bojestig, hälso-sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län, Daniel Persson, innovationschef, Min Doktor och Peter Lindgren, professor i hälsoekonomi. Lindgren är författare till SNS-rapporten ”Ersättningen och e-hälsan”, som släpptes i våras och som relaterar till frågeställningarna i Stiernstedts utredning.