Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 2, 2019

I dag står flyget står för fyra procent av de globala utsläppen, och för att 1,5-gradersmålet ska vara möjligt, måste utsläppen minska. Men hur ser vägen dit ut? Maria Wetterstrand, regeringens särskilde utredare i Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget presenterar utredningens slutsatser om biobränsle kan vara en väg framåt. 

Talarnas PowerPoint-presentationer.