Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 17, 2021

Vilka problem medför den kommunala beskattningsrätten och vad kan göras för att minska de negativa effekterna? Borde kommunernas och regionernas rätt att ta ut skatt begränsas?

Medverkande

Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet (deltar via länk)

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Åsa Westlund (S), ordförande i finansutskottet (deltar via länk)

Magnus Wikström, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet (deltar via länk)

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.