Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2019

Höstbudgeten i september är den första mer omfattande budgetproposition som regeringen presenterar efter den sakpolitiska överenskommelsen som slöts mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i början av året.


Vilka skatte- och avgiftsförändringar föreslår regeringen? Vilka områden och reformer prioriteras? Hur ser regeringen på den ekonomiska utvecklingen och vilka är osäkerhetsfaktorerna?
Medverkar på detta seminarie från SNS gör finansminister Magdalena Andersson och Anna Breman, chefekonom på Swedbank.