Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2019

Samtidigt som stödet för EU är högre idag än på 35 år står unionen inför stora utmaningar. Storbritanniens utträde, inre slitningar och svårigheter att hitta gemensamma lösningar på vår tids ödesfrågor. Den avgående moderata EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner, statsvetaren Göran von Sydow och EU-nämndens ordförande Åsa Westlund diskuterar de utmaningar, hinder och förändringar som unionen står inför. Kort sagt: Vad händer i EU-valet?