Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2019

I och med de minskade anslagen och löftet att förändra myndigheten i grunden har Arbetsförmedlingen varslat 4500 medarbetare och planerar att lägga ner 130 lokalkontor. Vilken roll ska denna krympta förmedling ha på framtidens arbetsmarknad, och vad ska ersätta den? Ledande politiker och företrädare från förvaltning, och forskning diskuterar Arbetsförmedlingens framtid, det nya systemet och hur det framtida uppdraget ska se ut.