Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 25, 2020

Hur påverkas produktivitet, arbetsmarknad och internationell handel av förbättrad digital infrastruktur? I en ny SNS-rapport undersöker forskaren Anders Åkerman hur och varför olika delar av samhället påverkas olika av informationsteknisk utveckling.

Medverkande

Jimmy Ahlstrand, chef för enheten Corporate Affairs, Telenor

Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten och ledamot i Bredbandsforums styrgrupp

Dan Sjöblom, generaldirektör, Post- och telestyrelsen

Anders Åkerman, forskare vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Anders Åkesson, riksdagsledamot och talesperson för transportinfrastruktur och IT, Centerpartiet

Samtalet leds av Louise Lorentzon, forskningsledare, SNS.