Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 22, 2018

Riksbanken har i flera år utrett om det finns en plats för en E-krona – en digital statsvaluta som kan komplettera kontanter. Men är det möjligt? Vad finns det för risker med ett kontantlöst samhälle? Och skulle man istället kunna reglera betalningsmarknaden?

Vi hör vice riksbankschef Cecilia Stingsley diskutera dessa frågor tillsammans med Nordeas och Johanna Lybeck Lilja och ekonomiprofessor Peter Englund. Seminariet är ett samarbete mellan SNS och Swedish House of Finance.