Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 2, 2018

Del 4 i SNS-konferens om korruptionsrisker i svenska kommuner. Konferensen arrangerades den 2 oktober 2018, i samarbete med Quality of Government-institutet i Göteborg.

Del 1: Institutionell kvalitet och starka män
Vi hör Rasmus Broms och Carl Dahlström från Göteborgs universitet prata om institutionell kvalitet i svenska kommuner.

Del 2: Svenskarna misstror sina kommuner
Gissur Ó. Erlingsson resonerar om utbildning, ämbetsmannakultur och om korruption på kommunal nivå.

Del 3: Korruption och tillit
Vi hör Louise Bringselius diskutera om det går att undvika korruption med tillit.

Del 4: Polispatruller eller brandlarm?
Paneldiskussion med Rasmus Broms, Carl Dahlström, Gissur Ó. Erlingsson och Louise Bringselius.

Del 5: Fel eller tjänstefel?
Vi hör Ann Sofie Agnevik, jurist vid Sveriges kommuner- och landsting, Petter Karlsson från Region Uppsala och Sune Åkerlind, revisor i Gnesta kommun.

Del 6: Rådgivare och granskare
Diskussion med Eva-Maj Muhlenbock vid advokatfirman Lindahl, Peter Nyllinge som är vd för PWC, samt Natali Phalén, vid institutet mot mutor.

Del 7: "How to get to Denmark"
I konferensens sista framförande hör vi ett slutord från Bo Rothstein vid Göteborgs Universitet, tillika grundare av Quality of Government-institutet i Göteborg.