Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 3, 2018

När Bitcoins värde sköt i höjden 2017 blev blockkedja ordet på allas läppar. Tekniken bakom valutan har främst använts i finanssektorn, men den kan i teorin användas även inom andra områden, inte minst i den offentliga sektorn. I det här seminariet från SNS hör vi Mats Snäll, digitaliseringschef på Lantmäteriet, presentera myndighetens pilotprojekt där man undersöker om blockkedjan kan användas i ett system för fastighetstransaktioner.