Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 25, 2019

Edward Glaeser, professor i nationalekonomi vid Harvarduniversitet, beskriver i en ny SNS-rapport hur maskininlärning och stora datamängder kan användas för att förbättra planering i städer. Genom att nyttja stora datamängder som dagligen genereras i städer kan vi göra hälsoinspektioner på restauranger effektivare och prognoser av gentrifiering bättre. Vi kan också använda bilder i Google Street View för att studera hur gaturummets utseende påverkar fastighetspriser. 


Hur långt har svenska städer kommit i att använda de nya metoderna? Vilka möjligheter och fallgropar innebär digitaliseringen för våra städer? 


Rapporten presenteras av SNS forskningsledare Therese Lind. Medverkar för att diskutera gör Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (m) i Stockholm stad och Christoffer Börjesson, chef för digital fastighetsutveckling vid Fastighetsägarna samt Anders Karlström och Alexander Ståhle från KTH.