Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 15, 2023

Håller Sveriges grundlag för morgondagens påfrestningar? Medverkande är konstitutionsutskottets ordförande och vice ordförande samt framstående experter inom konstitutionell rätt.

Medverkande

Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt och tidigare Allmänhetens pressombudsman och Justitieombudsman

Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen och tidigare professor i konstitutionell rätt

Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och generalsekreterare för IACL

Ida Karkiainen (S), ordförande i konstitutionsutskottet och ledamot i Krigsdelegationen

Erik Ottoson (M), vice ordförande i konstitutionsutskottet och ledamot i Krigsdelegationen

Samtalet leds av Cecilia Garme, statsvetare och politisk journalist.