Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 9, 2019

Vår globala matkonsumtion och vårt nuvarande livsmedelssystem behöver ställas om för att bli mer hälsosamt och för att minska klimatpåverkan. Vilket ansvar har livsmedelsindustrin och vad kan konsumenterna göra? Och vilka styrmedel bör politiker använda sig av? 

Therese Lindahl, forskare vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, har forskat om hälsosamma och hållbara matvanor och diskuterar i det här seminariet från SNS hur beslutsfattare behöver utforma regleringar, skatter och subventioner för att uppnå och upprätthålla ett hållbart livsmedelssystem.

Elin Röös, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, medverkar också i seminariet för att tala om producenternas roll. I sin forskning om matens klimatpåverkan har hon bland annat arbetat med framtidsscenarier för mer hållbar livsmedelskonsumtion. I samtalet deltar även Åsa Domeij, tidigare riksdagsledamot och numera hållbarhetschef på Axfood samt Johan Jörgensen, grundare av Sweden Foodtech, som förespråkar innovativ omvandling av matsektorn för att uppnå nästa generations hållbara livsmedelssystem.