Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 8, 2019

Går det att ställa någon till svars i ett kommunpolitiskt landskap som blir allt mer svårbegripligt för medborgarna? Allt fler kommuner har minoritetsstyre, blocköverskridande samarbeten eller skiftar styre under mandatperiodens gång. Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet presenterar sin analys av förutsättningarna för ansvarsutkrävande i kommunerna, och vad som kan göras för att situationen ska förbättras. Dessutom diskuterar politiker om journalister sina erfarenheter av ansvarsutkrävande.